عبدالرحمان سیوطی در ص 104 تاریخ الخلفا و ابوالفرج در جلد چهار صفحه 178 کتاب اغانی و امام احمد حنبل در صفحه 144 مسند خود میگوید:
در ایام امارت کوفه شبی تا صبح مجلس مجلس عیش داشت و صبح که صدای موذن برخاست در حالت مستی رفت در محراب مسجد و با مردم نماز صبح را چهار رکعت به جای اورد انگاه به مردم گفت:اگر مایل هستید برای شما بیشتر بخوانم
و بعضا میگویند که در محراب قی و استفراغ نمود که تمام مردم متاذی گردیده و شکایت به عثمان بردند
خوب این داستان یکی از صحابه پیامبر،ولید بن عقبه،بود که نماز صبح را با حالت مستی چهار رکعت خواند خوب حال میشود گفت که عدل صحابه صحیح است؟؟؟

نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389    | توسط: علی باقری    | طبقه بندی: امام علی(ع)،     | نظرات()