سلام
امروز یک نفر در گوگل جستجو کرد که:
ماجرای اهل  کوفه با حضرت علی
من پاسخش را در اینجا میگذارم

ماجرای اهل  کوفه با حضرت علی:
حضرت علی(ع)در سال 35 هجری قمری به خلافت رسید
در اولین سالهای خلافت حضرت علی(ع) ایشان با شورش عایشه و طلحه و زبیر روبرو شد
حضرت علی(ع) در ان زمان مالک اشتر را حاکم مصر و محمد بن بی بکر را حاکم کوفه کرده بود
هنگامی که عایشه و اصحابش به بصره حمله کردند و حضرت علی(ع)خواستند که که شورش ان ها را سرکوب کنند در کوفه دو دستگی شد
بسیاری از کوفیان به رهبری ابو موسی اشعری حضرت علی(ع)رها کردند
حضرت علی(ع)پس از جنگ جمل به کوفه رفتند و کوفه را مرکز حکومت خود کردند
سال بعد که معاویه در شام سر به شورش برداشت ان ها حضرت علی(ع)را در مقابل معاویه تنها گذاشتند باز هم حضرت علی(ع) نزدیک بود که معاویه را شکست دهد که معاویه قران ها را به نیزه کردند و گفتند لا حکم الا لله در این زمان که مالک اشتر به حضرت علی(ع) پیغام داد که ده قدم دیگر معاویه کشته شده و به چادر معاویه رسیده ولی یاران کوفی ضرت علی(ع)شمشیر بر گردن حضرت علی(ع)گذاشتند و گفتند که باید مالک اشتر باز گردد
و بعد که ماجرای حکمیت شد کوفیان ابو موسی اشعری را به حکمیت فرستادند در حالی که حضرت علی(ع)میخواست مالک اشتر را بفرستد
و بعد که در ماجرای حکمیت شکست خوردند باز گفتند که چرا حضرت علی(ع)راضی به حکمیت شد و هر چه حضرت علی(ع)فرمود که خودتان ابوموسی اشعری را فرستادید ولی ان ها قبول نکرده و بیش از 12000 نفر از انان خوارج را تشکیل دادند
حضرت علی(ع)که دید تمام یاران پوشالی اش جز خوارج هستند و یاران حقیقی ان حضرت با ایشان هستند فرمود که تمام خوارج کشته میشوند به جز کمتر از ده نفرشان و از تمام یاران حضرت علی(ع)کمتر از 10 نفر شهید شدند
و بعد هم که در مسجد کوفه ابن ملجم مرادی لعین که ضربتی به سر ان حضرت زد ان ها به کمک حضرت نرفتند و حضرت علی(ع)به دست همین کوفیان(ابن ملجم مرادی از قاریان قران در شهر کوفه بود)به شهادت رسیدند
ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
مگر   امت   بمیرد   علی   تنها  بماند

نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1390    | توسط: علی باقری    | طبقه بندی: پاسخگویی به سوالات شما،     | نظرات()