امروزه تعداد جمعیت شیعی به سرعت در حال افزایش است.
برخی از اخبار تعداد مسلمانان و شیعیان:

طبق اخرین امار بدست امده از سازمان بین الملل،جمعیت کل مردم جهان به بیش از 6 میلیارد و 800 میلیون نفر رسیده است از این میان حدود 19% جمعیت جهان،مسلمان هستند و دین اسلام بعد از ادیان بودایی و مسیحی،سومین دین بزرگ جهان است.
طبق این سازمان تعداد مسلمانان جهان بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون نفر از مردم جهان،مسلمان هستند.
از این همه مسلمان،حدود یک میلیارد نفر اهل سنت و سنی و حدود سیصد و بیست میلیون نفر از مردم جهان اهل تشیع و شیعه هستند.
به عبارتی دیگر حدود 75% از مسلمانان جهان سنی و حدود 25% از مسلمانان جهان شیعه هستند
از این سیصد و بیست میلیون شیعه،حدود 5 میلیون نفر شیعه اسماعیلیه(میگویند بعد از امام صادق اسماعیل فرزندش امام شد)هستند و حدود 5 میلیون نفر شیعه کیسانیه(میگوند بعد از امام حسین برادرش محمد حنفیه امام شد)هستند و حدود 10 میلیون نفر شیعه زیدیه(میگویند بعد از امام سجاد پسرش زید امام شد)هستند.
و اکثریت شیعه که حدود سیصد میلیون نفر میشوند(300000000)شیعه دوازده امامی هستند.
به عبارتی از هر هزار نفر از مردم جهان 44 نفر شیعه دوازده امامی هستند.

نوشته شده در تاریخ جمعه نهم اردیبهشت 1390    | توسط: علی باقری    |    | نظرات()