سلام
امروز یک نفر از شهرستان گستر در استان اذربایجان غربی در اینترنت جستجو کرده بود که:
در کدام جنگ حضرت علی تیر خورد
من اینجا پاسخ میدهم

حضرت علی(ع)در جنگ احد زخمی شدند(با تیر)و یاران ان حضرت که دیدند تیر را نمتوانند در بیاورند زیرا حضرت علی(ع)بسیار دردش می امد.
امام حسین(ع)فرمودند صبر کنید وقت نماز بشود و بعد ان تیر را با حجام ببرید
وقتی یاران تیر را از پای حضرت علی در اوردند دیدند که انقدر حضرت علی(ع)مشغول راز و نیاز با خدا است که دردی ندارد.
بعد از نماز حضرت علی پرسید که ان تیر کجاست و چرا سجاده من خونی است؟
امام حسین(ع)فرمود:هنگامی که شما در نماز بودید ما ان تیر را از پای شما دراوردیم و شما احساس درد نکردید
حکیم سنایی غزنوی در این مورد شعری گفته اند که:

در اُحُد میر حیدر کرّار

یافت زخمی قوی در آن پیکار

ماند پیکان تیر در پایش

اقتضا کرد آنزمان رایش

که برون آرد از قدم پیکان

که همان بود مَرو را درمان

زود مرد جرایحی چو بدید

گفت باید به تیغ باز برید

بسته ی زخم را کلید آید

هیچ طاقت نداشت با دم گاز

گفت بگذار تا بوقت نماز

چون شد اندر نماز، حجّامش

ببرید آن لطیف اندامش

جمله پیکان ازو برون آورد

و او شده بیخبر ز ناله و درد

چون برون آمد از نماز علی

آن مر او را خدای خوانده ولی

گفت کمتر شد آن اَلم چون است

و ز چه جای نماز پر خون است

گفت با او جمال عصر، حسین

آن بر اولاد مصطفی شده زین

گفت چون در نماز رفتی تو

برِ ایزد فراز رفتی تو

کرد پیکان برون ز تو حجّام

باز نا داده از نماز سلام

گفت حیدر به خالق الاکبر

که مرا زین اَلم نبود خبر

با تشکر

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390    | توسط: علی باقری    | طبقه بندی: امام علی(ع)، پاسخگویی به سوالات شما،     | نظرات()