حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود: امیر المؤمنین علیه السّلام اصحاب خود را بدین نحو سفارش میكرد كه می فرمود :
شما را به ترس از خدا و پرهیزگارى سفارش میكنم زیرا پرهیزكارى است كه مورد رشك جوینده امیدوار و مورد اعتماد گریزان پناه‏جو است، و پرهیزگارى را جامه درونى و باطنى خود قرار دهید و از روى اخلاص یاد خدا كنید تا بوسیله آن بهترین زندگى را دریابید و بدان راه نجات را به پیمائید بنگرید بدنیا نگریستن پارسائى كه از آن جدا گردد، زیرا دنیا جای‏گزین خود را از جاى بركند و خوشگذران آسوده دل را داغدار كند، آنچه كه از دنیا رفته است امیدى به بازگشت آن نیست، و آینده آن نیز روشن نیست كه انتظارش را برند، به آسایش آن بلا و گرفتارى و به بقایش فنا و نیستى بسته است، خوشیش آمیخته به اندوه و بقاى در آن مخلوط بناتوانى و سستى است، دنیا چون بستانى است كه چراگاهش خرم و سرسبز است و نظر بیننده را بخود جلب كند، نوشیدنیش گوارا و خاكش خوشبو است، از ریشه ‏هایش آب چكد و شاخه ‏هایش نمناك باشد تا چون این گیاه زمانش فرا رسد (و بثمر رسد) و بندهاى آن محكم گردد بادى بوزد كه برگها را بركند و بندها را از هم بگسلد پس چنان گردد كه خدا فرموده: «خشك گردد و بادها پراكنده‏ اش سازد، و خدا بر هر چیز تواناست» (سوره كهف آیه 45) بنگرید در دنیا كه چیزهاى جالب براى شما بسیار دارد ولى كمتر چیزى از آن بشما سود دهد.  روضة الکافی جلد 1 صفحه 24

نوشته شده در تاریخ جمعه دوم اردیبهشت 1390    | توسط: محب اهل بیت (ع)    |    | نظرات()