امروز یک نفر از کشور افغانستان در گوگل افغانی سرچ کرده بود که:
امام های اهل تشیع کدام ها اند
من حال اینجا پاسخ میدهم
1-امام علی بن ابی طلب(علیه السلام)بدست ابن ملجم لعین به شهادت رسید
2-امام حسن بن علی(علیه السلام)بدست  لعین به شهادت رسید
3-
امام حسین بن علی(علیه السلام)بدست  شمر لعین به شهادت رسید
4-امام علی بن حسین(علیه السلام)بدست  هشام لعین به شهادت رسید
5-امام محمد بن علی(علیه السلام)بدست  ابراهیم لعین به شهادت رسید
6-امام جعفر بن محمد(علیه السلام)بدست  منصور لعین به شهادت رسید
7-امام موسی بن جعفر(علیه السلام)بدست  هارون لعین به شهادت رسید
8-امام علی بن موسی(علیه السلام)بدست  مامون لعین به شهادت رسید
9-امام محمد بن علی(علیه السلام)بدست  ام فضل لعین به شهادت رسید
10-امام علی بن محمد(علیه السلام)بدست  معتز لعین به شهادت رسید
11-امام حسن بن علی(علیه السلام)بدست  معتمد لعین به شهادت رسید
12-امام م ح م د بن حسن(علیه السلام)ایشان زنده هستند

نوشته شده در تاریخ شنبه بیست و هفتم فروردین 1390    | توسط: علی باقری    | طبقه بندی: جوابیه، پاسخگویی به سوالات شما،     | نظرات()