باسلام

تاحالا کلمه ای به نام رافضی شنیده اید؟

رافضی از لحاظ معنای نزد وهابیت وبعضی از اهل سنت که به شیعیان نسبت داده اند یعنی دور شده از دین اسلام که همان راه شیخین ودین امروز بیشتر اهل سنت می باشد.

آیا وقعا چنین است؟

البته بعضی از بچه شیعه های عزیز ما به این کلمه حساسیت به خرج می دهند من یه سری تحقیقات انجام داده ام وبه یه نتیجه رسیدم که یکی از بزرگان نیز رسیده بود.

 

اعوذ با لله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل الله محمد وآل محمدوعجل فرجهم

باعرض سلام به تمامی حقیقت جویان راه معارف اهل بیت وتمامی کسانی که به این خاندان پاک ومطهر علاقه داشته وبه خصوص در این دور زمان به یاد تنها دردانه حضرت زهرا مهدی موعود میباشد.

تا حالا بسیاری ازشیعیان ما نام رافضی راشنیده اند ودربسیاری از جاه ها اهل سنت شیعیان را به نام رافضی صدا میزنند کلمه رافضی به معنی که برادران اهل سنت نسبت به شیعیان به کار می برندبه معنا دوره شده از دین اسلام ودین پیامبر میباشد ومتاسفانه عده ای ازشیعیان نیزدرمورد این کلمه که به شیعیان نسبت داده می شود حساسیت به خرج میدهند .ما دراین مورد تحقیقی انجام داده ایم که برای ما بسیار خوشحال کننده است که چند دقیقه وقت بگزارید واین مطلب را مطالعه کنند.

بعد ازحضرت رسول(ص)شیعه طبق کلام حضرت و وصیت ایشان حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب وائمه اطهار را پیروری کردند وآراء وافکار باطل را که اکثریت جمعیت به دنبال گرفته بودند نپذیرفت.بعد از رحلت پیامر مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند عده ای شیعه پیرو اهل بیت وعده ای دیگر اهل سنت پیرو سیره شیخین وسایر خلفا.شیعیان می گویند پیروی از سنت وسیره شیخین طبق هیچ حدیث وآیه ای از حضرت رسول اکرم(ص)وارد نشده است ولی طبق بسیاری از سند های احادیث وتفاسیر آیات که درکتب شیعه وچه اهل سنت وارد شده پیروی از حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب(ع)وائمه اطهار(ع)می باشدوپیروی از آنها عین سنت پیامبر هست.

مراد ازسخن پیامبر که می فرماید پیوست به جماعت که دربعضی احادیث آمده منظور جماعت حقه می باشد نه باطل دینی که براساس عدل وحق آمده است وتمام کلیات وجزئیات اهل بیت راگرفته ومراد ازحمعیت جمعیت شیعیان است مثلا ابراهیم خلیل الله گرچه یک انسان بیشتر نبوده ولی روی عظمت روحی وایمانی خداوند او رادرقرآن کریم به لفظ امت یاد می کند <<وابراهیم حقا امتی بود مطیع وفرمانبردار خدا بودوهرگزبه خدای یکتا شرک نیاورد>>(سوره نحل آیه120)بنابراین مراد از جماعت اهل حق است اهل جماعت اهل حق است گرچه تعداد آنها کم باشد از حضرت رسول روایت آمده است مومن به تنهایی حجت خداست برخلق خدا ومومن به تنهایی جماعت است وشیعه میگوید سنت یعنی عمل کردن به سنت پیامبر نه سنت شیخین چرا حضرت امیرموقعی که عبدالرحمن بن عوف در موقع بیعت گیری بین حضرت علی(ع) وعثمان روی به حضرت کرد وگفت با توبیعت میکنم بر خلافت به شرط آنکه به کتاب خدا وسنت حضرت رسول(ص)وسیره شیخین عمل کنی اما حضرت عمل به کتاب خدا وسیره حضرت روسول راقبول کردولی عمل به سیره شیخین را رد نمود.

شیعه صحابه را معصوم نمی داند به خاطر همین پیروی از آنها راجایز نمی داند علامه امینی(ره) در الغدیرج6ص213 وعلامه طباطبایی(ره) درالمیزان ج4ص216از نقل طبری درکتاب مستبین با سلسله سند متصل خود ازعمر روایت کرده که عمر گفت:سه چیز در زمان حضرت رسول حلال بود لیکن من آنها را حرام می کنم وهرکس به جا آورد او راعقاب(مجازات) میکنم:متعه حج ومتعه زن وگفتن حی علی خیر العمل در اذان. امام صادق(ع) می فرماید به خدا سوگند(رافضی)اسم بسیار خوبی است که چون مورد عنایت قرار گرفته اید این اسم برای شماها نام گزاری شده است اما تا زمانی که ازگفتار ما پبروی کنید و دروغ به ما نبندید.(بحارالانوار ج15وکتاب الایمان ص127)وامام باقر(ع)میفرماید:من از رافضه هستم و رافضه ازمن واین جمله را سه بار تکرارنمودند(بحار الانوار ج15).

کسانی که راویان حدیث در کتب اهل سنت هستند افرادی هستند دروغ گو یا دشمن اهل بیت وبیشتر راویان کتب اهل سنت نیز از همین افراد تشکیل شده وکمتر از اهل بیت حدیث آمده مثلا:

ابوهریره کسی است که5374حدیث گفته که بخاری446 حدیث از او نقل کرده در حالی که ابوهریره ازعمال وایادی معاویه و از اعضا هیئت جعل حدیث او بوده واز کسانی که نسبت ناروای به حضرت علی(ع)وخاندانش داده و فضیلت های زیادی درباره معاویه وخلفای سه گانه جعل نموده(شرح نهج البلاغه ابن الحدید ج4ص43)ابوهریره کسی است که در زمان خودش متهم به دروغ گویی واکثار حدیث بوده(احادیث جعلی)ودرفرصت های مناسب نیز خود را تبرئه می کرده(صحیح بخاری ح5040 ومسند احمد حنبل)بخاری در صحیح خودحدیثی از ابوهریره نقل می کند که درآخر این جمله قابل توجه می باشد واین حدیث است که از پیامبر نقل کردهچون آخر تعجب آور میشود وغیر قابل قبول است از ابوهریره می پرسند این حدیث از پیامبر است اما ابوهریره میگوید نه این از کیسه ابوهریره است(صحیح بخاری ج7).

ابوموسی اشعری:که57حدیث از او در بخاری آمده ولی از دشمنان سر سخت امام علی(ع) وازسلسله جانبانان حوادث ناگوار وکمرشکن در عالم اسلام است تا جایی که حضرت امیر او را درنمازش لعن ونفرین می کرد(شرح ابن ابی حدید خطبه56).

عمروبن عامل که صفحات تاریخ زندگی ننگین آنرا نشان داده ازجمله جعل حدیث برای معاویه وحضور درجنگ صفین به نفع معاویه.

عبدالله بن زیبر که ازمخالفان حضرت امیر می باشد وازخوارج ونواصب است که درجنگ جمل با وجود پدرش زبیر وطلحه امامت وپیش نمازی به اومحول شده بود(شرح نهج البلاغه ابن ابی حدید ج2ص168).

ودشمنی آشکارا بخاری ومسلم با خاندان پیامبر در صروتی که بیشتر راویان حدیث در صحیح بخاری ومسلم ناصبی یا دشمنان خاندان پیامبر یاافرادی مجهول بوده اند این دونفر اصلا حاضرنشده اند که حدیثی از خاندان پیامبر نقل کنند واگرهم تعدادی بسیار اندک نقل کرده اند جعلی بوده وبرعلیه خود خاندان عصمت می باشد حال درکتب بخاری ومسلم26تن راوی به نام حسن است اما حدیثی از ریحانه المصطفی امام حسن مجتبی ذکر نشده و23تن به نام موسی هست اما بجزفرزند دیگر حضرت رسول علی ابن موسی الرضا(ع)که علم وفضل وی دوست ودشمن را به تحسین وا داشته است بااینکه این مسلم وبخاری هم معاصر و هم زمان با علی این موسی الرضا(ع)وامام جواد(ع)وامام هادی(ع) وامام حسن عسگری(ع)بوده حتی یک حدیث هم نقل نکرده اند فقط تنها شاهکار آنها این است که یک حدیث از امام سجاد(ع)نقل کرده اند وآن هم جعلی می باشد که با نام امام سجاد این حدیث را جعل نموده تا اسم آن بزرگوار را درمکتب تشیع خدشه دار کنندکه نوشته شده روزی امام علی(ع) وام الشیعه حضرت زهرا(س)برای نماز صبح بیدارنشدند که پیامبر برای اعتراض این آیه را خواندند:وکان الانسان اشرشیء جدلا.

ودیگر کارشیخین که خلاصه وار عرض می کنم:

1-به راه انداختن شورای کثیف سقیفه

2-حمله وحشیانه به منزل حضرت علی(ع)

3-فتوا دادن با میل شخصی خود

4-حرام کردن حلال های پیامبر

5-قوت دادن به مخالفان امیرالمومنین از جمله بنی امیه ومعاویه و...

نتیجه:آیا واقعا نام رافضی برای شیعه زیبا نمی باشد چون ما از این عقاید وسیره شیخین دوری جستیم وبه سیره امیرالمومین پناه بردیم.بله ما رافضی می باشیم وافتخار به این نام میکنیم چون از دیدگاه اهل سنت ما از دین که آنها درستت کردند دور شدیم تا آنجا که امام باقر می فرماید من رافضی هستم ورافضی از من است.

البته این مقاله بیشتر برای شیعیان می باشد که ما فقط برای آگاهی شیعیان این مقاله را قراردادیم.

به امید فرج حضرت صاحب الزمان منتقم ام الشیعه حضرت زهرا.

نوشته شده توسط بنده حقیر خداوندمتعال محسن سالمی

طلبه مبارز

http://mtalabeh.mahdiblog.com

نوشته شده در تاریخ سه شنبه نهم فروردین 1390    | توسط: محسن سالمی    | طبقه بندی: جوابیه،     | نظرات()