عربی:
یا مقلب القلوب
والابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال
پارسی:
ای تغییر دهنده دلها و دیده‏ها / ای مدبر شب و روز  / ای گرداننده سال و حالت ها / بگردان حال ما را به نیکوترین حال.
انگلیسی:
Director of hearts and eyes

Ya mastermind of the Night and Day

Squint your adapter and conditions

About our situation to the best case
چینی:
主任的心和眼睛

策划夜与日

斜视适配器和条件

关于我们的情况,最好的情况

به هر زبانی و هر پوستی و هر رنگی که هستی عیدت مبارک

با تشکر

مدیریت وبلاگ یا علی مدد

سید محمد باقر پوسایی

نوشته شده در تاریخ شنبه بیست و هشتم اسفند 1389    | توسط: علی باقری    |    | نظرات()