تبلیغات
سایت یا علی مدد - گذاشتن پخش زنده حرم امام حسین(ع)

 

برای مشاهده از مرورگر اکسپلورر استفاده کنید

التماس دعا

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

این چه شمعیست که جان ها همه پروانه ی اوست

سید محمد باقر پوسایی

برای گذاشتن پخش زنده حرم امام حسین(ع)کد زیر را در وبلاگ خود قرار دهید

  <<object id="WMP" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..." type="application/x-oleobject" border="5" width="400" height="320"><param name="URL" value="http://85.17.29.186/ih" ref=""><param name="rate" value="1"><param name="balance" value="0"><param name="currentPosition" value="0"><param name="defaultFrame" value=""><param name="playCount" value="1"><param name="autoStart" value="-1"><param name="currentMarker" value="0"><param name="invokeURLs" value="-1"><param name="baseURL" value="http://www.imamhussain.org" ref=""><param name="volume" value="85"><param name="mute" value="0"><param name="uiMode" value="full"><param name="stretchToFit" value="0"><param name="windowlessVideo" value="0"><param name="enabled" value="-1"><param name="enableContextMenu" value="0"><param name="fullScreen" value="0"><param name="SAMIStyle" value=""><param name="SAMILang" value=""><param name="SAMIFilename" value=""><param name="captioningID" value=""><param name="enableErrorDialogs" value="0"><param name="_cx" value="10583"><param name="_cy" value="8467">&nbsp;</object></p><p align="center">برای مشاهده از مرورگر <span style="" id="search"><em>اکسپلورر استفاده کنید</em></span></p><p align="center"><span style="" id="search"><em>التماس دعا</em></span></p><p align="center"><span style="" id="search"><em>این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست</em></span></p><p align="center"><span style="" id="search"><em>این چه شمعیست که جان ها همه پروانه ی اوست</em></span></p><p align="center"><span style="" id="search"><em>سید محمد باقر پوسایی<br></em></span></p><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mposaiy.mihanblog.com/extrapage/imamhossin" target="_blank">گذاشتن پخش زنده حرم امام حسین در وبلاگ</a></div>

پشتیبانی